1. november 2016

Om løypa og løpet

Velkomen til løpet som tek løpinga tilbake til grunnprinsippet. Vi løper fordi vi elsker det og fordi vi er født til å løpe.

Ørsta fjellmaraton har tre distansar. Halvmaraton (ei runde á 21,1km og 1350 høgdemeter) og heilmaraton (to runder, totalt 42,2km og 2700 høgdemeter) og i tillegg ei kort løype på 7,2 km. I samarbeid med gode hjelparar vert det ein drikkestasjon ved Mosetra (halveis i runda), men ellers må deltakarane vere sjølvforsynte med mat og drikke undervegs. Ein finner fleire gode vasskjelder langs løypa.

Arrangøren vil stille med drikke og digg ved runding/mål (Cola, seigmenn, kjekks, vann, saft).

For dei som skal springe heilmaraton så anbefalar vi å ha ein sekk med mat og drikke ved start/mål/runding, slik dykk kan fylle opp sekken halvvegs, eventuelt bytte litt kle og sko. Når ein kjem til runding snur vi retning og spring runde to motsett vei. Dette gjer vi for at deltakarane skal møte på kvarandre og gjere løpet meir sosialt. Vi har helse og heieplikt når du møter andre deltakarar! 🙂

Vi ynskjer å arrangere eit løp utan funksjonærar, sponsorar eller premiar. Tidtaking skjer ved at to stoppeklokker ligg ved start/runding/mål, og deltakarane skriver sjølve ned rundetid og sluttid. Ellers lagar vi eit Strava segment på runda slik at dette også kan brukast som tidtaking. Ingen funksjonærar er i aksjon på sjølve løpsdagen. Så dette fiksar vi sjølve!

Dette er Norges billigaste maraton! 150 kr for halv eller heil maraton, uansett alder. Vi har heller inga aldersgrense. Vi anbefaler deltakarar under 13 år og springe saman med ein voksen person.

Om løypa

Løypa går hovedsaklig på god sti og skogsvei. Vi merkar løypa i viktige kryss og parti der stien kan være utydelig. Løypekart med beskrivelse blir utdelt før start, og det vil også bli gitt ein muntleg gjennomgang før startskuddet går.

Start og mål er på gardstunet til Arve og Stine på Barstad i Ørsta kommune. Løpet startar på tunet og vi spring først opp skogsveien til Hellevegen, og følger denne flotte hellebelagde stien vidare oppover. Etter ei lita runde via utsiktpunkta på Brekkeheia (det er lov å nyte utsikta!), tar vi av ved Brekkesetra og fylgjer ein bratt sti opp til Kråkenakken (496moh). Frå Kråkenakken blir utsikta svært vakker! Omkransa av majestetiske tindar på alle kantar, og med flott utsyn over Ørsta sentrum og utover fjorden. Frå Kråkenakken snor stien seg raskt vidare mot Grøthornet (747moh). Her kan vinden ofte vere litt sur og kald, men utsikta over nesten heile Sunnmørsalpane tar den lille pusten du har igjen etter å ha slukt 750 høgdemeter. Vidare går stien litt nedover før den stig opp mot løypas høgaste punkt, Sandhornet (909m). Her er det lov å stoppe opp litt og hive etter pusten mens du nyter den fantastiske utsikta. Nærheita til Saudehornet, Kjerringa, Vassdalstinden og Kolåstinden er spektakulær!

Så ber det bratt utfor toppen av Sandhornet, før stien flatar ut og snor seg bortover høgfjellet, og til slutt knekk oppover mot rundas siste fjelltopp, Rambjørhornet (804m). Før ein kan snu tilbake og ned mot Fyldalsheida, må alle heilt opp og rundt varden på toppen. Vi kjem etter kvart inn på en svært god sti ned mot Mosetra (300m). Det flotte kulturlandskapet som omkransar setra, gjer at dei fleste ber ei lita bønn for at bøndene ikkje skal legge ned.

Frå Mosetra fylgjer vi først setrevegen 1 km slakt ned mot Ørsta, her er det fint å lange ut stega mens vi kikker opp på dei bratte fjellsidene som omkransar dalføret. Dei neste 4km følger vi først gamle setrevegen og så stien gjennom det populære turområdet Daleteigane.

Litt før vi kommer til bebyggelse tar vi inn på ein god sti opp mot Kanalveien (her merkar vi). Dette er ein turveg som fylgjer avskjæringskanalen over husa på Øvre Mo. Vegen endar brått og går over i ein sti gjennom tett granskog og små åpne lysninger. Ut av intet dukker skogsvegen opp igjen. Etter lett kupert terreng i ca 1,5 km, tar vi av til venstre og spring bratt oppover. Her stiger det ca. 160 høgdemeter før vi er oppe ved Barstadheia. Ikkje lenge etter at vegen flatar ut så ber det til skogs igjen, og bratt ned mot mål.  Første del av stien gjeng gjennom open lauvskog, før den svingar til høgre inn i tett granskog. Stien er god, bratt og godt merka. Når vi kjem ut av granskogen kryssar vi ein skogsveg. Her er ei grind som du må husk å lukke slik at husdyra ikkje forsvinn. Deretter er det berre å spurte dei siste hundre meterane mot mål!

Dette er løpet utan premiar, funksjonærar og løpet foregår på allereide opparbeida stiar. Alle deltakerar deltar på eige ansvar og MÅ ha med seg mobiltelefon (ring 113 ved alvorlig skade).

Løypa i fugleperspektiv

Videoen gir eit greit inntrykk av løypetraseen, men heilt nøyaktig er den ikkje. Sjå kart og beskrivelse for å vite nøyaktig kvar stien går.

 

kart-med-forklaring

Løypa er enkel å følge og godt merka, men det er nokre vesentlige punkt ein bør være merksam på. Informasjon vil bli gitt før start, og alle som vil får også med seg ein kopi av løypekartet.

hogdeprofil

Høgdeprofil. Ei runde er 21,1km og 1350 høgdemeter. Dei fleste høgdemeterane kjem tidlig, men legg merke til «den lille humpen» på slutten. Enkelte har gått på en smell der… 😉

Kort løype

Nytt i 2020 er ei kortare løype for dei som synest 21.1 km og 42.2 km er for langt. Løypa er 7.2 km og følger same trase som den vanlige løypa, flott sti opp og rundt Brekkeheia med panoramautsikt over Ørsta og Ørstafjorden. Men i det den vanlige fjellmaratonløypa startar på stigninga opp fjellet mot Kråkenakken, så går den korte løypa raskaste veg ned igjen til mål.

Kart som viser kort løype på 7,2km. Heilt til punkt 6 følger den samme trase som den vanlige fjellmaraton løypa.
Høgdeprofil for kort 7,2 km løype. Den er ganske snill med sine totalt 325m stigning.

Frå konkurranseklassa i 2020. Foto: Arild Foldal

Variert og artig løype på kjerrevei og sti. Foto: Arild Foldal

God stemning! Ørstafjorden i bakgrunnen. Foto: Stig Hole

Oppover fjellet gjeld det å disponere kreftene. Kun teten i konkurranseklassa spring heile veien. Foto: Eivind Flåskjer

Idylliske kulisser! Og ja, i mosjonsklassa må du gjerne ta med hund. Foto: Arild Foldal

Hyttefylket stiller kvart år med norske flagg og stormande jubel på drikkestasjonen på Mostra. Foto: Arild Foldal

Utsikt frå Rambjøra, den tredje og siste toppen over fjellet. Foto: Arild Foldal

Frå Hellevegen, ein heilt spesiell hellebelagt sti med ei spennande historie. Foto: Arild Foldal

Vi har både tidlig og sein start. Dette er start i konkurranseklassa 2016, for dei med dårlig tid 😉

Løypa byr på panoramautsikt midt i hjartet av sunnmørsalpane